Поддръжка, управление и анализ на разходите на фирмения автопарк.

Ако имате нужда от доверен автосервиз за оптимизиране на разходите и поддръжка на Вашия автопарк може да разчитате на нашата подкрепа. Заедно можем да повлияем за това.

Ето какво предлагаме:

1.Среща на която да обсъдим Вашите намерение и да направим възможно най-добрия план.

2.Първоначален задълбочен преглед и диагностика на всички автомобили.

3.Анализ на състоянието на автопарка и план за оптимизиране на разходите

4.Обслужване и ремонт на автомобили

– оферта, одобрение, ремонт

– Фактура за всеки извършен ремонт

– on-line сервизна книжка

– Сервиз от Врата до Врата – опционално (годишен абонамент за брой посещения)

– две сервизни бази

– нашите услуги

5.Рекламации

– Автомобилът трябва да посети нашата сервизна база

– Преглед и анализ на какво се дължи повторната повреда

Меню